Uvjeti kupnje

Vlasnik Internet trgovine www.dalmatfood.com je Next Reality d.o.o., savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vl. Armando Matijević, vl. Ivan Jerkić, vl. Igor Knežević, OIB:95569949923, sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 20/2, matični broj: 05249112 (u daljnjem tekstu: Trgovac).

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine www.dalmatfood.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o elektroničkoj trgovini.

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijenu proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava Kupca na pisani prigovor na uslugu Trgovca, pravo na raskid ugovora, isporuku usluge koju Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.dalmatfood.com / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se da se narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine. Ugovor o kupoprodaji usluge između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.dalmatfood.com.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole DalmatFooda te prihvaća da DalmatFood nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Korištenje ove Internetske stranice www.dalmatfood.com isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.dalmatfood.com prouzrokovano neprikladnim ponašanjem, nemarom ili višom silom za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.dalmatfood.com internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice www.dalmatfood.com

Svi sadržaji internet trgovine i web stranice www.dalmatfood.com su isključivo intelektualno vlasništvo Next Reality d.o.o. te se mogu koristiti jedino uz pisano odobrenje vlasnika.

Trgovac

Naziv trgovca: Next Reality d.o.o.

Sjedište: Ruđera Boškovića 20/2, Split

MBO: 05249112

Žiro račun: HR9724020061100969719

OIB: 95569949923

Email: hi@splitx.com

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. koja odabere usproizvod, pokrene proces plaćanja preko blagajne, plati kreditnom ili debitnom karticom na žiro račun Trgovca.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Putem Internet trgovine www.dalmatfood.com kupcu je omogućena kupnja proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene proizvoda su jasno istaknute i predstavljaju maloprodajnu cijenu izraženu u hrvatskim kunama. Navedene cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u prodajnim mjestima. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja proizvoda dolje navedenim načinima i pod dolje navedenim uvjetima.

Navedene cijene sadrže PDV, Next Reality d.oo. je u sustavu PDV. Akcijske cijene su jasno naznačene te sadrže cijenu prije popusta i cijenu s popustom.

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici www.dalmatfood.com vrši se u kunama. Cijene su maloprodajne, izražene u kunama i u njima je sadržan PDV,  Next Reality d.o.o. je u sustavu PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces, no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online na www.dalmatfood.com, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod na drugom mjestu.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop www.dalmatfood.com. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, svi naručeni proizvodi biti će isporučene po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:

  • direktnim bankovnim prijenosom

Izjava o privatnosti

Trgovac se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Trgovca i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Više o našoj Politici privatnosti možete pročitati na linku.

Pohvale i prigovori

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor www.dalmatfood.com internetskoj trgovini.

DalmatFood Vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila hi@splitx.com.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.  DalmatFood će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.